نمودار دانش دستگاه لیزر گوگل

در ۲۰۱۳ به آنگاه , شاهد این بودیم که گوگل دستگاه لیزر به سولات پیچیده تری در SERPs به وسیله نمودار دانش گوگل &# دستگاه ایران روتک لیزر ; Google Knowledge Graph ) , جواب داده است .

از وقتی هنگامی که نمودار علم گوگل پیشرفته سوالات زیادی راجع‌به نتایج دستگاه لیزر حاصل از این نمودار در ذهن اشخاص ساخته شده است . یکی از سوالهای پرتکراری که با آن مواجه هستیم این است که چه نموداری برای ما شایسته ترین است : پنل محلی یا این که برند؟ قبل از اینکه بخواهیم جواب این سوال ها را بیان کنیم بایستی درباره ی نمودار دانش محلی و مارک اطلاعاتی داشته باشیم . دستگاه لیزر نخست به صورت تحت به اعتنا نگاه فرمایید . شکل ذیل نمودار علم برند را نشان میدهد :

پاسخ بدین سوال که کدام یک از این موردها برای شما بهتر است به آسانی چیزی که شما می پندارید نیست . این مورد به دسته کسب وکار دستگاه لیزر و روش اجرای آن بستگی دارد . برای مثال در پی چهار سناریویی را مشاهده خواهید کرد که در هر یک بهترین و ایده آل ترین نتایج نمودار دستگاه لیزر علم گوناگون است :

کسب وکاری که تنها به صورت آنلاین اداره می گردد .
کسب وکارهایی با مکان های اندک
کسب وکارهایی که در شرایط های مختلف ملی قرار دارند .
کسب وکاری که یک موقعیت دارد اما برند قدرتمند خواهد داشت .

نوشته‌علمی ای با مورد : تجاری سازی کسب و فعالیت محلی یا این که لوکال بیزینس با گوگل پلاس میتواند به شما یاری دهد

کسب وکاری که به طور آنلاین اداره می شود :

کسب وکاری که تنها به صورت آنلاین سازمان می گردد , نتایج نمودار علم محلی را نخواهد داشت . معمولا نتایج دستگاه لیزر نمودار دانش مارک چیزی است که برای این جور کسب وکار ظاهر خواهد شد .

کسب وکاری که حالت و مکان های اندکی دارااست :

کسب وکاری با دو یا این که سه موقعیت می بایست بتواند نتایج نمودار دانش مارک را ساخت نماید تا در مرحله ملی مطرح شود . همچنین برای این که افراد بتوانند وضعیت این کسب وکار را پیدا نمایند باید نتایج نمودار دانش محلی نیز وجود داشته باشد . اینکار نیاز کسانی که به‌دنبال کسب داده ها اضافه راجع به کمپانی می‌باشند را برطرف می کند .

کسب وکارهایی با حجم وسیعی از شرایط ها :

کسب وکارهایی که حالت و مکان های زیادی دارا‌هستند پیرو نتایج نمودار علم برند و پنل محلی دستگاه لیزر خواهند بود . اینکار به دستگاه لیزر یوزرها اذن میدهد داده ها بیشتری از برند داشته باشند و گزینه های مختلفی برای حالت های متفاوت به دست آورند و از آن بازدید کنند .

کسب وکاری با یک شرایط و برند توانا :

بعضا از کسب وکارهای محلی یک حالت دارند ولی برندشان مضاعف حاذق است . برای چنین کسب وکارهایی گوگل عملکرد می کند پنل هیبریدی از نتایج را در مشت یوزرها قرار دهد . معمولا قابلیت و امکان های پنل محلی و مارک با نیز مخلوط می شود . در بعضا از موقعیت های منحصر , برخی از کسب وکارها نام یکسانی را به اشتراک میگذارند البته یک کدام از آنان پیشرفته خیس از دیگری است . در چنین قوانینی این دو کسب وکار برای به دست آوردن نتایج نمودار دانش با نیز رقابت خواهند کرد . برای این که بتوانید فهم بهتری از جايگاه بندی کسب وکارها در نمودار علم داشته باشید دستگاه لیزر می توانید از ابزار Google Knowledge Graph استفاده نمایید . برای این‌که بتوانید نتایج موردنظر خود را به دست آورید .